Tančírny \ Parties

Zde najdete aktuální informace o akcích chystaných v Praze.

Pravidelné tančírny

Každou druhou středu v měsíci tančírna s živou hudbou v Café Pavlač – Facebookové stránky. V létě však bohužel tančírny neprobíhají.

 

Little Blues Sister, vol. II.

V rámci víkendového workshopu Little Blues Sister, vol. II v termínu 9. – 11. 11. 2018 bude hned několik tančíren. Detailní informace o nich jsou k dispozici na webu akce.

Akce se také zveřejňují přes facebookovou skupinu Prague Blues Dancing.

 


ENGLISH

Information about current events in Prague.

Regular parties

Every second Wednesday in a mont there is a regular party in Café PavlačFacebook page. Sadly, there are no regular parties during summer.

Little Blues Sister, vol. II

There will be parties during the event Little Blues Sister, vol. II on 9th – 11th of November 2018. For detailes check the website.

Events are usually published in facebook group Prague Blues Dancing too.