Tančírny \ Parties

Zde najdete aktuální informace o akcích chystaných v Praze.

Pravidelné tančírny

Vždy na konci cyklu kurzů budou tančírny.

Vánoční Blues v Liberálu je 12. 12. 2018 v Kavárně Liberál – zahrají Blues Engineers a Shaymo.

Little Blues Sister, vol. III.

V rámci víkendového workshopu Little Blues Sister, vol. III v termínu 1. – 3. 3. 2019 bude hned několik tančíren. Detailní informace o nich jsou k dispozici na webu akce.

Akce se také zveřejňují přes facebookovou skupinu Prague Blues Dancing.

 


ENGLISH

Information about current events in Prague.

Regular parties

There will be parties organised by us always at the end of cycle of courses.

Xmass party in Liberál will be on 12th of the December 2018 in Kavárna Liberál with Blues Engineers and Shaymo.

Little Blues Sister, vol. III

There will be parties during the event Little Blues Sister, vol. III on 1st – 3rd of March 2019. For detailes check the website.

Events are usually published in facebook group Prague Blues Dancing too.