Blues Road

English Below

Léto je tady a bluesová cesta volá! Kdo s námi vyrazí?

Připravujeme pro vás víkendový výlet, na kterém nás bude provázet blues.

Myšlenka:
Chceme podniknout neformální setkání a výlet s lidmi, se kterými sdílíme lásku k blues. Program akce je hodně volný a jsme otevření nápadům.

Termín:
27. 7. – 29. 7. 2018

Program:
V pátek zahájíme koncertem Martina Chika v Zázemí.
V sobotu dopoledne vyrazíme a výlet na Konopiště, místní hrad, případně s koupáním v místním rybníčku. A tancem kdykoliv, se nám bude chtít. Cestou si také dáme volný workshop založený na výměně zkušeností. V podvečer dorazíme do Benešova, kde bude od 19:30 do 21:30 koncert Guye Bennetta v klášterní zahradě.
V neděli pak bude piknik s blues na balkoně.

Další podrobnosti zveřejníme co nejdříve. Podrobnosti se také domlouvají na Facebooku.

Cena:
Zadarmo!
Musíte si samozřejmě uhradit své vlastní cestovní náklady a cokoliv si koupíte. Příspěvek na koncert je dobrovolný.

Jdete do toho s námi?
Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte super krátký formulář zde.

……………………….……………………..………………….

ENGLISH

Summer is here, the blues road calls! Who is comming?

We are preparing a weekend trip for you and blues will be our guide.

Idea:
We would just like to make informal friendly meeting and trip with people who share our love to blues. The program is quite free and we are open to your ideas.

Date:
27. 7. – 29. 7. 2018

Program:
On Friday we will start with Martin Chik`s concert in Zazemí.
On Saturday we will go for a trip to Konopiště in the late morning, visit a castle, maybe swim in the local pool. A we will dance whenever and wherever we like to. Duyring the day we will have a skill sharing workshop. For the evening, we will arrieve in Benešov to a concert of Guye Bennetta in the garden of local monastery – 19:30 – 21:30.
On Sunday there will be a picnic with balcony blues dancing.

More information comming soon. Detailes are disscussed on Facebook.

Price:
For free!
You need to cover your own traveling costs. The concert is for a voluntary admission, though we hope you will be generous.

Are you in?
If so, please sign up here.