Blues Road 2019

English Below

Léto je tady a blues opět volá na cesty!

V návaznosti na loňský úspěšný Blues Road trip pro vás i letost připravujeme letní víkend.
Letos bude mít dvě na sobě nezávislé části: sobotní bluesy chill- out výlet do Jičína završený koncertem ve Valdštejnské Lodžii a nedělní lekce se zahraničními učiteli v Praze.

Termín:
20. 7. – 21. 7. 2019

Program:
Sobota: Dopoledne cesta do Jičína, procházka, koupání, tanec kdykoliv se nám bude chtít. Odpoledne přesun do Valdštejnské Lodžie na koncert Mr. Folxlide (16:00 – 18:00). Večer návrat vlakem do Prahy.
Neděle: Piknik se třemi hodinami bluesových lekcí s Davidem & Dorotou (Krakov).

Prostě bluesový víkend uprostřed léta! A co je víc. Že se snad nemůžete utrhnout na celý víkend? Nevěště hlavu a přijeďte aspoň na jeden den nebo na jednu chvíli.

Další podrobnosti zveřejníme co nejdříve. Podrobnosti se také domlouvají na Facebooku.

Cena:
Sobotní koncert je za dobrovolný příspěvek.
Nedělní lekce jsou za 500 Kč.
Musíte si samozřejmě uhradit své vlastní cestovní náklady a cokoliv si koupíte.

Jdete do toho s námi?
Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte super krátký formulář zde.

O Davidovi a Dorotě:
David tančí téměř 20 let. V roce 2016 se setkal s Dorotou na lekci tanga a od té doby učí společně. V současné době vedou lokální bluesovou scénu v Krakově a učí také Lindy Hop, Balbou, Slow Drag a Authentic Jazz. David učil Blues dance již dříve v mnoha městech v USA a Evropě, ale toto bude jeho první příležitost učit v ČR.
Jejich výuka se zaměřuje jak na improvizaci, tak na techniku, protože považují dobré postavení těla, kontakt v páru a plynulost pohybů za klíčové pro to, aby další kroky byly krásné, zajímavé i příjemné.
Podívejte se na jejich videowebové stránky.

……………………….……………………..………………….

ENGLISH

Summer is here, the blues calls us on the road again!

After the success of last years Blues Road trip we would like to invite you for another summer weekend with blues. This yearm, it will have two independent parts: Saturday bluesy chill- out trip to Jičína with a concert in Valdštejnská Lodžie and Sunady blues lessons with David & Dorota.

Date:
20. 7. – 21. 7. 2019

Program:
On Saturday we will go for a trip to Jičín in the late morning, maybe swim in the local pool and go for a walk and we will dance whenever and wherever we like to. In the afternoon we will arrieve to a concert of Mr. Folxlide in Valdštejnská Lodžie (16:00 – 18:00). In the evening, we will come back in Prague.
On Sunday there will be a picnic with three hours of blues lessons with David & Dorota from Krakow.

Simply blues weekend in the middle of the summer? If you cannot join us for the whole weekend, do not despair and come for at least one of those parts or just for a momet.

More information comming soon. Detailes are disscussed on Facebook.

Price:
Concert on Saturday is for voluntary contribution.
Lessons on Sunday are for 500 CZK (cca 20 EUR).
You need to cover your own traveling costs. The concert is for a voluntary admission, though we hope you will be generous.

Are you in?
If so, please sign up here.

About David & Dorota:
David has been dancing for just under 20 years. In 2016, David met with Dorota at a Tango lesson, and the two of them have been teaching together ever since. They currently run the local Blues Dance scene in Kraków, PL, and also teach classes in Lindy Hop, Balboa, Slow Drag, and Authentic Jazz. David has previously taught Blues Dance in cities around the United States and Europe, although this is their first time teaching in the Czech Republic. Their dance and teaching style focuses on both improvisation and technique, believing that better posture, connection, and flow of movement is the key to creating new steps that are beautiful, exciting, and comfortable as well.
Check out their Video and Web page.