2020 is coming

The end of 2019 is now just behind a corner and we would like to let you know, what is coming in 2020.

New regular classes are starting shortly after new year – on 15th od January 2020. For detailes check page Kurzy \ Classes.

Also you can look forward to dance through the weekend with us in April at Little Blues Sister, vol. V!
Chcek all the detailes, registration is open already.

Blues Road 2019

English Below

Léto je tady a blues opět volá na cesty!

V návaznosti na loňský úspěšný Blues Road trip pro vás i letost připravujeme letní víkend.
Letos bude mít dvě na sobě nezávislé části: sobotní bluesy chill- out výlet do Jičína završený koncertem ve Valdštejnské Lodžii a nedělní lekce se zahraničními učiteli v Praze.

Termín:
20. 7. – 21. 7. 2019

Program:

Sobota:

 • Společný odjezd v 10:00 ze zastávky na Černém mostě. Doporučujeme rezervovat si lístek zde.
 • Projdeme kolem Valdštejnského zámku, podíváme se na Valtickou bránu a vyrazíme směrem na koupaliště Kníže, kde si případně lze dát oběd v blízké pizzerii.
 • Následně přesun do Valdštejnské Lodžie na koncert Mr. Folxlide (16:00 – 18:00).
 • Návrat do Prahy navrhujeme vlakem z Jičín, zastávka v 18:26.
 • Pozor, v mnoha místech nelze platit kartou, pouze cash.
 • Pokud chcete jet po vlastní ose a přidat se později, ozvěte se nám, ať nás najdete.

Neděle:

 • Lekce s Davidem & Dorotou (Krakov) – Začátek v 13:00 a končit v 16:30 (včetně dvou pauz) a konat se budou ve studiu v Dlouhé.
 • Následně párty s DJs dle domluvy venku nebo vevnitř.

Prostě bluesový víkend uprostřed léta! A co je víc. Že se snad nemůžete utrhnout na celý víkend? Nevěště hlavu a přijeďte aspoň na jeden den nebo na jednu chvíli.

Další podrobnosti zveřejníme co nejdříve. Podrobnosti se také domlouvají na Facebooku.

Cena:
Sobotní koncert je za dobrovolný příspěvek.
Nedělní lekce jsou za 500 Kč.
Musíte si samozřejmě uhradit své vlastní cestovní náklady a cokoliv si koupíte.

Jdete do toho s námi?
Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte super krátký formulář zde.

O Davidovi a Dorotě:
David tančí téměř 20 let. V roce 2016 se setkal s Dorotou na lekci tanga a od té doby učí společně. V současné době vedou lokální bluesovou scénu v Krakově a učí také Lindy Hop, Balbou, Slow Drag a Authentic Jazz. David učil Blues dance již dříve v mnoha městech v USA a Evropě, ale toto bude jeho první příležitost učit v ČR.
Jejich výuka se zaměřuje jak na improvizaci, tak na techniku, protože považují dobré postavení těla, kontakt v páru a plynulost pohybů za klíčové pro to, aby další kroky byly krásné, zajímavé i příjemné.
Podívejte se na jejich videowebové stránky.

……………………….……………………..………………….

ENGLISH

Summer is here, the blues calls us on the road again!

After the success of last years Blues Road trip we would like to invite you for another summer weekend with blues. This yearm, it will have two independent parts: Saturday bluesy chill- out trip to Jičína with a concert in Valdštejnská Lodžie and Sunady blues lessons with David & Dorota.

Date:
20. 7. – 21. 7. 2019

Program:

Saturday:

 • We suggest to go together by bus at 10 am from the bus stop at Černý most. Consider buying tickets  here, it might be full.
 • We will check out Valdštejnský zámek and Valtickou bránu and go for the swiming pools at Kníže, where we might have  lunch at closeby pizzeria.
 • Later we will go to Valdštejnská Lodžie for concert of Mr. Folxlide (16:00 – 18:00).
 • We recomend to come back to Prague by train from the station Jičín, zastávka at 18:26.
 • Please take in mind, that they do not accept credit cards at the places, only cash.
 • If you would like to join later, write us on facebook to figure out where we are.

Sunday:

 • Lessons with Davidem & Dorotou (Krakow) – Start at 13:00 and end at 16:30 (including breaks) and will be held in dance studio in Dlouhá street.
 • Later on there might be party with DJs inside or outside, as we will feel.

Simply blues weekend in the middle of the summer? If you cannot join us for the whole weekend, do not despair and come for at least one of those parts or just for a momet.

More information comming soon. Detailes are disscussed on Facebook.

Price:
Concert on Saturday is for voluntary contribution.
Lessons on Sunday are for 500 CZK (cca 20 EUR).
You need to cover your own traveling costs. The concert is for a voluntary admission, though we hope you will be generous.

Are you in?
If so, please sign up here.

About David & Dorota:
David has been dancing for just under 20 years. In 2016, David met with Dorota at a Tango lesson, and the two of them have been teaching together ever since. They currently run the local Blues Dance scene in Kraków, PL, and also teach classes in Lindy Hop, Balboa, Slow Drag, and Authentic Jazz. David has previously taught Blues Dance in cities around the United States and Europe, although this is their first time teaching in the Czech Republic. Their dance and teaching style focuses on both improvisation and technique, believing that better posture, connection, and flow of movement is the key to creating new steps that are beautiful, exciting, and comfortable as well.
Check out their Video and Web page.