Kurzy \ Classes

| English |

 

Blues je pomalé a intimní, ale umí být i divoké a energické. Přijďte si vyzkoušet, co se na snad nejrozšířenější muziku světa tancuje doopravdy! S nudou z tanečních to nemá nic společného.

Bluesový večer

Do konce roku 2019 budou dva bluesové večery v termínech 13. 11. 2019 a 11. 12. 2019.
Večery začnou open class v 18:00.
Od 20:00 bude tančírna.

Cyklus – 9. 10. 2019 – 6. 11. 2019 – Zrušen
V současné době nejsou otevřené žádné kurzy. 
Nové kurzy by měly být otevřeny na začátku roku 2020.
Popis jednotlivých úrovní kurzů je k dispozici zde.
Pokud si nejste jistí, který level kurzů je pro vás vhodný, ozvěte se nám.

Pořádáme cca dvakrát do roka víkendový workshop Little Blues Sister – další se bude konat v říjnu 2019 a má otevřenou registraci. 

Informace o dalších kurzech, party a jiných akcích se objeví  na facebookové stránce Bluesin’ Prague a ve facebookové skupině Prague Blues Dancing. Zároveň, pokud opravdu nechcete nic minout a být informováni o nových akcích emailem, vyplňte tento jednoduchý formulář.ENGLISH

Looking for some blues dancing in Prague? You’ve come to the right place!

Blues Evening

There will be two blues evenings iin the end of 2019: 13th od November 2019 and 11th of December 2019.
Evenings will start with open class at18:00.
Party will start at 2020.

Cycle October 9th 2019 – November 6th 2019 – Canceled
There are now blues courses open right now.
New courses should be opened in the beginning of the yer 2020.
Content and description of the structure of the courses is available here.
If you are not sure, what level of courses will be suited for you, get in touch with us.

We are making weekend workshops Little Blues Sister aproximately twice a year – next one will be in April 2020 and the registration is open!

Information about next blues event in Prague will be here and on facebook at our page Bluesin’ Prague group Prague Blues Dancing. Also, if you want to be informed about new events through email, fill in this simple form.