Kurzy \ Classes

| English |

 

Blues je pomalé a intimní, ale umí být i divoké a energické. Přijďte si vyzkoušet, co se na snad nejrozšířenější muziku světa tancuje doopravdy! S nudou z tanečních to nemá nic společného.

Cyklus – 19. 2. 2020 – 18. 3. 2020

Lekce jsou jednou týdně ve středu. Cyklus má 5 týdnů a stojí 600 Kč. Pokud máte zájem, prostě přijďte na první kurz a na jeho konci se můžete rozhodnout, zda se chcete účastnit i zbytku a zaplatit.

Čas: Středa 18:30 – 19:30
Kde: Kavárna Liberál
Cena 600 Kč (za 5 týdnů)
Ĺevel: B – Juke Joint: Let`s Do It
Úvod do tzv. juke jointu – skupiny stylů, které vznikly v deltě Mississippi v malých prostorách lokálních barů, kde se scházeli afroameričani po tvrdé práci a věnovali se pití, hazardu, hudbě a tanci. Tyto styly jsou charakteristické zaměřením na pohyb v těle a častěji dávají více prostoru pro sólo a individualitu tanečníka.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň A – Basics.

Popis jednotlivých úrovní kurzů je k dispozici zde.
Pokud si nejste jistí, který level kurzů je pro vás vhodný, ozvěte se nám.

Pořádáme cca dvakrát do roka víkendový workshop Little Blues Sister – další se bude konat v dubnu 2020 a má otevřenou registraci. 

Informace o dalších kurzech, party a jiných akcích se objeví  na facebookové stránce Bluesin’ Prague a ve facebookové skupině Prague Blues Dancing. Zároveň, pokud opravdu nechcete nic minout a být informováni o nových akcích emailem, vyplňte tento jednoduchý formulář.ENGLISH

Looking for some blues dancing in Prague? You’ve come to the right place!

Cycle – 19. 2. 2020 – 18. 3. 2020

Lessons are once a week. The cycle goes for 5 weeks and costs 600 CZK. If you are interested, just come to the first lesson. At the end of it you can make the decision, if you want to attend the whole cycle and pay for it.

When: Wednesday 18:30 – 19:30
Whre: Kavárna Liberál
Price 600 CZK (for 5 weeks)
Ĺevel: B – Juke Joint: Let`s Do It
Introduction in so called Juke Joint – group of styles evolved in the Mississippi Delta in small local joints, where African Americans met after hard work to drink, gamble, play music and dance. These styles are focused on the body movement and give more space for solo dancing and individuality.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level A – Basics.

Content and description of the structure of the courses is available here.
If you are not sure, what level of courses will be suited for you, get in touch with us.

We are making weekend workshops Little Blues Sister aproximately twice a year – next one will be in April 2020 and the registration is open!

Information about next blues event in Prague will be here and on facebook at our page Bluesin’ Prague group Prague Blues Dancing. Also, if you want to be informed about new events through email, fill in this simple form.