Struktura kurzů

Rozhodli jsme se vytvořit dlouhodobou koncepci kurzů – rozčlenit je na kratší cykly, které budou vždy tématicky ucelené a budou mít jasnou návaznost a dlouhodobý výhled, takže pro vás bude snazší se rozvíjet.

Kurzy budou trvat vždy 5 týdnů a na konci bude vždy tančírna.

Představujeme vám tedy strukturu kurzů blues v Praze:

A – Basics
Kurz úplných základů. Pokud jste nikdy netančili americký blues, tady potřebujete začít.

B – Juke Joint: Let`s Do It
Úvod do tzv. juke jointu – skupiny stylů, které vznikly v deltě Mississippi v malých prostorách lokálních barů, kde se scházeli afroameričani po tvrdé práci a věnovali se pití, hazardu, hudbě a tanci. Tyto styly jsou charakteristické zaměřením na pohyb v těle a častěji dávají více prostoru pro sólo a individualitu tanečníka.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň A – Basics.

C – Ballroomin`: Meet the Big One
Úvod do tzv. Ballroomin` – skupiny stylů, které vznikly ve velkých tančírnách a tanečních sálech, spojených s melodičtější hudbou typickou pro “Big Bands” swingové éry. Tyto styly jsou charakteristické větší možností pohybu po prostoru a větší plynulostí a větším důrazem na linie.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň A – Basics.

D – Juke Joint: Let`s Go Deeper
Juke Joint do větší hloubky, prohloubíme jak techniku tak se naučíme nové triky.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň B – Juke Joint: Let`s Do It

E – Ballroomin`: Own The Floor
Rozšíříme si repertoár do Ballroomin` a zapracujeme na další technice.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň C – Ballroomin`: Meet the Big One

F – Let’ Sum It Up
Kurz je zaměřený na propojení a zopakování technik vyučovaných v kurzech A, B, C, D a E a prohloubení provedení jak po technické stránce, tak z hlediska vlastního projevu.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveně A, B, C, D a E.

G – Let`s Geek About …
Jedná se v podstatě o pokročilou úroveň kurzů, které budou vždy předpokládat zvládnutou úroveň D nebo E a budou na něj navazovat. Podle konkrétního tématu, na které se daný cyklus zaměří, bude uvedeno, na co navazuje. Tato úroveň nebude vypadat vždy stejně, bude se tématicky věnovat různým oblastem – technika, muzikalita a historické styly a podobně.

H – Skill Share
Na této úrovni už se učíme navzájem co jsme si kdo odkud přivezli.