Kurzy \ Classes

| English |

 

Blues je pomalé a intimní, ale umí být i divoké a energické. Přijďte si vyzkoušet, co se na snad nejrozšířenější muziku světa tancuje doopravdy! S nudou z tanečních to nemá nic společného.

Pravidelné kurzy nebudou probíhat v letních měsících. Místo toho jsme si pro vás naplánovali výlet jménem Blues Road v termínu 20. – 21. 7. 2019.

Cyklus – 4. 9 2019 – 2. 10. 2019

Cyklus má 5 týdnů a stojí 600 Kč. Pokud máte zájem, prostě přijďte na první kurz a na jeho konci se můžete rozhodnout, zda se chcete účastnit i zbytku a zaplatit.

Kurzy budou v Kavárně Liberál v časech 18:00 – 19:00 a 19:10 – 20:10.

V tomto cyklu budou kurzy těchto dvou úrovní:

18:00 – 19:00
D – Juke Joint: Let`s Go Deeper
Juke Joint do větší hloubky, prohloubíme jak techniku tak se naučíme nové triky.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň B – Juke Joint: Let`s Do It
Učí Morgain a Iva.

19:10 – 20:10
A – Basics
Kurz úplných základů. Pokud jste nikdy netančili americký blues, tady potřebujete začít.
Učí Mája a Monika.

Popis jednotlivých úrovní kurzů je k dispozici zde.

Pokud si nejste jistí, který level kurzů je pro vás vhodný, ozvěte se nám.

Krom pravidelných kurzů dále pořádáme cca dvakrát do roka víkendový workshop Little Blues Sister – další se bude konat v říjnu 2019 a má otevřenou registraci. 

Informace o dalších kurzech, party a jiných akcích se objeví  na facebookové stránce Bluesin’ Prague a ve facebookové skupině Prague Blues Dancing.ENGLISH

Looking for some blues dancing in Prague? You’ve come to the right place!

There will be no regular courses during summer but there will be a summer trip and worksops Blues Road on 20th – 21st of July 2019.

Cycle September 4th 2019 – October 2nd 2019

The cycle goes for 5 weeks and costs 600 CZK. If you are interested, just come to the first lesson. At the end of it you can make the decision, if you want to attend the whole cycle and pay for it.

The course will take place in Kavárna Liberál at 18:00 – 19:00 and 19:10 – 20:10.

There will be these levels in the cycle:

18:00 – 19:00
D – Juke Joint: Let`s Go Deeper
We will learn more of Juke Joint – technique and tricks and moves.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level B – Juke Joint: Let`s Do It
Teaching Morgain and Iva.

19:10 – 20:10
A – Basics
Complete basics of blues dance. If you have never dance blues vernacular dance before, this is the course you need to start with.
Teaching Mája and Monika.

Content and description of the structure of the courses is available here.

If you are not sure, what level of courses will be suited for you, get in touch with us.

Besides regular classes we are making weekend workshops Little Blues Sister aproximately twice a year – next one will be in October 2019 and the registration is open!

Information about next blues event in Prague will be here and on facebook at our page Bluesin’ Prague group Prague Blues Dancing.