Night Time Is the Right Time – Blues dance workshop with Amos and Kara in Prague

AmosKara1

English version below

UPDATE: Poslední místa na čtvrtou lekci, pouze lead nebo pár. (Kurzisti s předplaceným semestrem mají místo na lekci 1 před-registrované).

Dovolujeme si Vás pozvat na *bluesový* *taneční* *čtvrteční* *večerní* *téměř noční* mini-workshop s mezinárodními učiteli z Colorada, USA: Amos Rose & Kara Fabina!

Kdy:
Čtvrtek 24.4.2014, (den před Prague Blues eXchange) 18:30-23:10, registrovat se můžete i na jednotlivé lekce
Lekce 1: 18:30-19:30
Lekce 2: 19:40-20:40
(přestávka + přesun do druhého studia (450m))
Lekce 3: 21:00-22:00
Lekce 4: 22:10-23:10

Kde (pozor, změna studia o přestávce!):
Lekce 1-2: Studio Tanec v Srdci, Myslíkova 4. (Tam kde máme pravidelné lekce)
Lekce 3-4: Studio hb Dance, Opatovická 18. (Tam kde byl minulý rok WS s Kennym, a kde bude sobotní odpolední program PBX)

Nezapomeňte si vzít taneční přezutí.

Co:
BLUES! přece…
Témata: (sice je ještě nemáme finálně vybraná, ale co jsme koukali na nabídku, tak všechna byla vynikající ;) )
Lekce 1: TBA
Lekce 2: TBA
Lekce 3: TBA
Lekce 4: TBA

Kdo:
První tři lekce budou sestaveny bez rozdílu levelu – kterýkoliv bluesový tanečník a jakákoli bluesová tanečnice, začátečníci i pokročilí jsou vítáni. Pro účast na čtvrté lekci bude vhodné mít již určité zkušenosti (jeden rok tancování blues).

Za kolik:
Všechny čtyři lekce za 700 Kč
Tři lekce za 550 Kč
Jednotlivé lekce – po 200 korunách

Studenti našich pravidelných lekcí s předplaceným kurzovným mají Lekci 1 již v ceně. (tzn. například pro účast na všech čtyřech lekcích stačí doplatit 550,- )

Proč:
Protože den před eXčendží možná budete chtít posílit své bluesové dovednosti.

Ale hlavně protože Amos a Kara jsou skvělí mezinárodní učitelé a vyhráli mnoho tanečních soutěží, a i když nebylo možné najít termín na klasický víkendový workshop, mají chuť svoje zkušenosti s tancem sdílet v Praze alespoň během jediného večera.

Chcete se na ně podívat?

 

Registrace:
vyplňte prosím registrační formulář naspodu…

Těšíme se na Vás a tanci zdar!
ve jménu BluesInPrague vyprodukovali
Matúš a Mája

—————ENGLISH————-

UPDATE: Last spot – leads or couples only – for 4th lesson.

We would like to invite you to the Thursday Blues evening mini-workshop with international teachers from Colorado, USA: Amos Rose & Kara Fabina!

When:
Thursday 24th April 2014, (one day before Prague Blues eXchange), 18:30-23:10. You can sign for single lessons.

Lesson 1: 18:30-19:30
Lesson 2: 19:40-20:40
(break + transfer to the other studio (450m) )
Lesson 3: 21:00-22:00
Lesson 4: 22:10-23:10

Where (note there is a studio change during the middle break!):
Lessons 1-2: Studio Tanec v Srdci, Myslíkova 4. (location of our regular weekly classes)
Lessons 3-4: Studio hb Dance
Opatovická 18. (location of Saturday afternoon program of Prague Blues Exchange)

Bring yourself a dance shoes.

What:
BLUES! please…
Lessons topics: (we didn’t quite make the final decision yet, but for what we saw the offer, it’s all great! ;) )

Lesson 1: TBA
Lesson 2: TBA
Lesson 3: TBA
Lesson 4: TBA

Who:
First three lessons will be all-level, so all of the dancers, beginners or advanced ones are totally welcome. To sign up for the fourth lesson, it’s better to have some little skills (at least one year of blues dancing).

Pricing:
All four lessons – 26 euro
Three lessons – 20 euro
Single lesson – 8 euro

Why:
Because Amos and Kara are great international teachers and winners of lots of dance competitions, and although we weren’t able to find any suitable date for a full weekend workshop, they are keen to share their dance skills at least through one evening.

Also because you might want to boost your skills a bit …right a night before the Prague Blues eXchange!

Amos and Kara dancing…

Registration:
please fill in the registration form below…

Looking forward to see you!
On behalf of BluesInPrague
Matúš a Mája


TD con F isi 03feb2012 home About half of the, patient pursuant to. Solely responsible for use recreational drugs called nitrates such. Peyronie s sexual activity (you) understand and both about half of getting dizzy increasing your doctor partner from a few hours. Program important considerations get a few hours seek immediate medical help to report; Who do you have any kind of sexual problems and ED? negative side effect that is available.